Holistic Mind


  SKOGSBAD -  SKOGENS LÄKANDE KRAFT!

    Att vara i skogen känns inte bara bra, det ÄR bra för oss!

    Vi behöver det mer än någonsin.


   ”AND IN TO THE FOREST I GO, TO LOOSE MY MIND AND FIND MY SOULE” JOHN MUIRDet var i Japan på 1980- talet som man började med mer seriösa studier och tester, på det som man annars intuitivt känt på sig. Forskning visar att redan efter kortare vistelser i naturen med avsiktligt långsammare tempo och öppna, närvarande sinnen, gav enormt många fördelar.

Studier visar att skogsbad kan:

• Sänka puls och blodtryck

• Främja hjärta och blodkärl

• Sänka blodsockernivån

• Boosta immunförsvaret

• Reducera stress - sänker kortisol och adrenalin i blodet, främjar det parasympatiska nervsystemet och undertrycker det sympatiska.

• Lindra oro och depression

• Höja energinivån vid utmattning

• Förbättra kognition, koncentration och minne

Skogen läker. Nyfiken på skogens läkande kraft?

Skogsbad kan bli ytterligare ett redskap för oss för att få ny energi till kropp och själ, minska upplevd stress och ge anknytning till det enkla och naturliga.